Mūsu kopas autori

Rakstniece un kopas dibinātāja Aija Mikele

Rakstniece Aija Zuja

Pašai par sevi uzrakstīt laikam ir vissarežģītāk. Mana dzimtā puse ir Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasts, bet dzīve ir atvedusi uz Rēzekni.

Cik sevi atceros, pirmais dzejolis tapa sešu gadu vecumā, taču tas nav pat pierakstīts, jo tobrīd es vēl nepratu rakstīt. Lasīt gan.

Kad pabeidzu Zosnas pamatskolu, kur savulaik bija kņazu Goļicinu muižas ēkas, kādai klasesbiedrenei teicu, ka nākotnē rakstīšu grāmatas. Vēl tagad man saglabājušās tās daudzas burtnīcas un kladītes ar dzejoļiem, pasakām un lugām, kas bija tapuši, mācoties šajā skolā.

Tālāk sekoja vidusskola, tad Daugavpils Universitāte un iegūtā fizikas skolotāja specialitāte. Ar fiziku un fiziķiem vispār ir interesanti. No mūsu vairāk kā desmit cilvēku grupas neviens nestrādā skolā, bet gan savas zināšanas pielieto citās jomās – biznesā, valsts iestādēs, viens grupas biedrs arī ir žurnālists.

Register to read more...

Artūrs Dilevka

Artūrs Gļauda

 

Dzimtā pilsēta, Rēzekne, kur iedvesmu smeļos,

Vietējā muzejā rit laiks ikdienas darbos.

Šajā pilsētā pavadīti bērnības gadi,

Šeit blakus ir draugi un mīļi radi.

Es mīlu dzeju un mūziku melanholisku,

Mākslu un prozu gotisku,

Es mīlu mūsu Latgali nedaudz skumjo,

Jo tomēr šeit dzīve priecīgi virmo!

Tik daudz ir jauku cilvēku,

Tik daudz vēl vārdu nepateiktu…

Betija Berga

Betija Berga

Betija Berga (īstajā vārdā Inga Strūberga) ir dzimusi 1969. gadā Cesvainē. Beigusi Viļānu vidusskolu (1987.), studējusi filoloģiju Rēzeknes Augstskolā (2000.). Nepilnus 14 gadus strādājusi Viļānu bērnu un jauniešu centrā, ir bijusi gan pulciņa skolotāja, gan „namiņa” direktore. Kopš 2009. gada septembra ir Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore. Esošais darbs gan ir laupījis ierasto radošuma pieskārienu, tomēr dzīvot viņai nav garlaicīgi. Darbā zaudēto enerģiju kompensē ģimene un aizraušanās.

Register to read more...

Arvīds Gļauda

Arvīds Gļauda

Pieskaros

Pieskaros baltai lapai,

kur mans dzīves stāsts top

tai lapai, kur

manas domas ierakstītas,

tai lapai, kur

manas dzīves stāsts ir dzimis!

Register to read more...

Edgars Stepiņš

Edgars Stepiņš

Strādāju Maltas pagasta sporta zālē (plašs darba apjoms). Studēju Daugavpils Universitātē (Sporta un sociālo zinību skolotājs). Darbojos Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvajā padomē. Protams, arī pats nodarbojos ar sportu (futbols; basketbols; florbols; volejbols, kā arī skrienu krosus). Sekoju gan Latvijas, gan pasaules sporta aktualitātēm. Interesējos un pētu Maltas ciema vēsturi.

Register to read more...